Home

Undertryckande av urkund

Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund samt

 1. Avslutningsvis skall något nämnas om brottet undertryckande av urkund. Att på vissa sätt förfalska exempelvis avtal, intyg eller liknande bevishandlingar kan som nämnts ovan utgöra brottet urkundsförfalskning det handlar då framförallt om att framställa falska urkunder eller att på ett osannfärdigt sätt ändra i en från början äkta urkund
 2. Ett undertryckande av aktiviteten sågs framför allt i amygdala och i bakre delen av gyrus cinguli. Jag tror att det som diagnostiseras som autism ofta är det känsliga barnets tidiga undertryckande av icke besvarade känslor. - Preskriptionstiden är fem år för såväl urkundsförfalskning som undertryckande av urkund
 3. NJA 1989 s. 492: Att utlänning förstör sin passhandling i syfte att försvåra utredning i asylärende har inte ansetts medföra straffansvar för undertryckande av urkund.; RH 2010:80: En yrkeschaufför som kastat bort ett färdskrivardiagramblad till sin lastbil i syfte att dölja att han brutit eller avsåg att bryta mot reglerna om kör- och vilotider dömdes för undertryckande av urkund

undertryckande av urkund. undertryckande av urkund, förfalskningsbrott som begås av den som förstör, gör (11 av 58 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse ringsbrott, för undertryckande av urkund till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms till fäng-else, lägst sex månader och högst fyra år. Den som utan att vid tillfället h

Att urkunden ägs av gärningsmannen förändrar inte bedömningen. Ägaren kan däremot förstöra ett parkeringstillstånd eller en parkeringsbiljett som denne själv äger utan att det skulle vara straffbart. Att förstöra annans urkund faller dock in under brottet undertryckande av urkund som regleras i 14 kap 4 § BrB. Med vänlig hälsning Etikett: Undertryckande av urkund Dömdes för att ha förstört forskningsmaterial Två forskare och en controler vid Göteborgs universitet dömdes för undertryckande av urkund efter att ha förstört forskningsmaterialet i den så kallade Göteborgsundersökning om DAMP/ADHD

JAG BRÄNDE MINA BÖCKER . . . NÅGRA FRÅGOR RÖRANDE UNDERTRYCKANDE AV URKUND ENLIGT SL 12:4. AV D OCENTEN HANS THORNSTEDT.. I en av de annonser med suggestiva skildringar av falskdekla rantens öde, som under förra hälften av februari 1951 publi cerades i dagspressen, avbildades under ovanstående rubrik en man, som stoppar en bokföringsliggare i värmepannan 2.3.4 Undertryckande av urkund - 14 kap. 4 §.....49 2.3.5 Brukande av något förfalskat - 14 kap. 9 6.6.1 Hindrande av urkunds bevisfunktion.....135 6.7 Manipulationer och andra åtgärder med handlingar som inte är urkunder. Sigvard Marjasin var landshövding i Örebro län 1989-1994. 1996 misstänktes och åtalades han för att under sin ämbetstid ha lämnat in manipulerade representationskvitton och dubbelfakturerat utlägg. Åtalet rörde trolöshet mot huvudman, bedrägeri och undertryckande av urkund 2 § Är brott som avses i 1 § att anse som ringa, döms för förvanskning av urkund till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid bedömande av om brottet är ringa ska det särskilt beaktas om urkunden är av mindre vikt eller om gärningen har begåtts för att hjälpa någon till hans eller hennes rätt. Lag (2013:425)

Det finns ett rättsfall från tingsrätten där en person dömdes för att ha undanhållit ett testamente till Undertryckande av urkund enligt 14 kap 4 § i brottsbalken. I det fallet bedömde man testamentet utgöra en urkund, vilket enkelt kan förklaras som ett slags dokument som bevisar något Undertryckande av urkund. 12: 5. Det säger sig självt att det i många fall är fullt lovligt att förstöra en urkund. I sådana fall skall naturligtvis icke något straff inträda. Lagtexten anger fördenskull att straffbudet endast är tillämpligt på åtgärder som någon vidtager med urkund varöver han ej äger förfoga Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, undertryckande av urkund, signaturförfalskning, penningförfalskning, märkesförfalskning, förfalskning av fast märke, olaga spridande av efterbildning. Senaste nyheterna. Bolag får ut konkurrents referensuppgifter i upphandling - inga skäl för sekretess

Synonymer till undertryckande - Synonymer

Undertryckande av urkund lagen

Undertryckande av urkund. Kan ge fängelse i högst 2 år. I stort sett all relevant dokumentation är försvunnen. Polis och åklagare har fått rekonstruera mycket. Åklagaren har dock inte lyckats visa att det är Nordendorph som undanröjt bevisen eller att det skett på hennes initiativ Bedrägeri (mot Uddevalla kommun) Undertryckande av urkund är ett så kallat förfalskningsbrott där man antingen förstör, gör obrukbart eller undanskaffar bevisbärande handling. Visa mer Visa mindre. Hon anklagas för att ha tagit ut lön av arbetsgivaren SSU samtidigt som Försäkringskassan betalt ut ersättning Detta är en alfabetisk lista över brott enligt svensk lagstiftning.. Denna lista är ännu inte fullständig. Hittills har tagits med brott enligt 3-22 kap. brottsbalken och brott enligt skattebrottslagen (1971:69).Listan kommer således att kompletteras med tiden förvanskning av urkund, urkundsförfalskning som är att anse som ringa brott (11 av 64 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse. undertryckande av urkund; skyddande av brottsling Den unge polismannen döms av Nyköpings tingsrätt för urkundsförfalskning och hindrande av urkunds bevisfunktion till villkorlig dom och 80 dagsböter á 50 kronor

undertryckande av urkund - Uppslagsverk - NE

En framträdande s-politiker i en västsvensk kommun har anhållits misstänkt för undertryckande av urkund Hindrande av urkunds bevisfunktion. Ingen har skrivit en beskrivning av Hindrande av urkunds bevisfunktion än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag! Legaldefinitioner (1) 14 kap. 4 § Brottsbalk (1962:700) Lagen.nu är en privat webbplats Falu tingsrätt Åklagaren väckte talan mot R.L. för bl.a. undertryckande av urkund enligt följande gärningsbeskrivning. R.L. har den 1 april 2008 vid Ornäs mellan Falun och Borlänge undanskaffat sitt färdskrivardiagramblad för lastbil i vägtransport genom att kasta bort det i syfte att dölja för polis eller annan kontrollmyndighet att han brutit eller ämnade att bryta

Av 14 kap. 4 § följer att det är straffbart som undertryckande av urkund att t.ex. utan att ha rätt till det förstöra en urkund förutsatt att åtgärden innebär fara i bevishänseende. I 14 kap. 9 § kriminaliseras brukande av något som förfalskats enligt bl.a. 14 kap Åtalet för undertryckande av urkund har ogillats eftersom det inte är styrkt att det är just Helen Hagström Nordendorph som undanskaffat eller förstört SSU-kretsens bokföring

Undertryckande av urkund handlar om att man förstör, suddar i eller gömmer en handling av något slag. Till exempel bevismaterial antingen till fördel eller nackdel för en misstänkt RH 2010:80. En yrkeschaufför som kastat bort ett färdskrivardiagramblad till sin lastbil i syfte att dölja att han brutit eller avsåg att bryta mot reglerna om kör- och vilotider dömdes för undertryckande av urkund - förvanskning av urkund - undertryckande av urkund - märkesförfalskning - brukande av falsk urkund . 15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga - osant intygande - brukande av osann urkund - missbruk av urkund . 16 kap. Om brott mot allmän ordning - brott mot griftefrid - falsk larm - missbruk av larmanordnin - förvanskning av urkund - undertryckande av urkund - märkesförfalskning - brukande av falsk urkund 15 kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga - osant intygande - brukande av osann urkund - missbruk av urkund 16 kap. Om brott mot allmän ordning - brott mot griftefrid - falsk lar Han åtalades för trolöshet mot huvudman, bedrägeri och undertryckande av urkund. Marjasin kommenterade åtalet med att han handlat klantigt, men inte oetiskt eller brottsligt

› Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund samt undertryckande av urkund › Utpressning › Vad är ett brott? › Vissa förfalskningsbrott › Allmänfarlig ödeläggelse › Allmänfarlig vårdslöshet › Ärekränkning › Att beröva en människa livet; mord, dråp, barnadråp och vållande till annans dö Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund samt undertryckande av . Man bluffade till sig tjänst som brandman - får böter. Han är dömd för fem fall av urkundsförfalskning sedan tidigare och får nu en skyddstillsyn ; Skrev på böter i annans namn. Nu misstänks 28-åringen för urkundsförfalskning Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, undertryckande av urkund, signaturförfalskning, penningförfalskning, märkesförfalskning,. Detta verktyg för webbplatsen eller tredje part används för att använda cookies som är nödvändiga för operationen och de syften som beskrivs i Göteborgs tingsrätt anser att de tre, Peder Rasmussen, Carina Gillberg och Kerstin Lamberg, gjort sig skyldiga till undertryckande av urkund då de den 7 till 9 maj 2004 förstörde det omfattande forskningsmaterialet från Christopher Gillbergs studier om barn med adhd och damp

Han åtalades för bedrägeri, trolöshet mot huvudman och undertryckande av urkund, men friades helt av rätten. Foto: SVT. Laila Freivalds. 2000: Freivaldsaffäre

Lagrådsremiss: Förfalsknings- och sanningsbrotte

På grund av det dömdes han 2005 i hovrätten till Ett annat resultat blev att de tre som strimlat de omkring 100 000 sidorna ett par år senare dömdes för grovt undertryckande av urkund Undertryckande av urkund: Rubriceringen gällde de klippta kvittona. Vid rättegången, som inleddes i oktober 1997 och med stjärnadvokaten Leif Silbersky, förnekade Marjasin brott, samtidigt som han erkände sig skyldig till slarv, misstag och att han av praktiska skäl hade klippt kvittona

Hagström Nordendorph frias dock från anklagelserna om undertryckande av urkund. Enligt Uddevalla tingsrätt är det inte bevisat att hon undanskaffat eller förstört SSU-kretsens bokföring undertryckande av urkund ruotsista italiaksi - käännökset, esimerkkilauseet, synonyymit, taivutus sekä ääntäminen. RedFox on Suomen suurin sanakirja.. RedFox sanakirja - nopeasti puuttuva käännös. Sanakirja sisältää 41 kieltä mm. suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska ja venäjä. Ilmainen sanakirja - kokeile Contextual translation of undertryckande from Swedish into German. Examples translated by humans: sead, unterdrückung avslogs av HFD. Om undertryckande, skapande och förvrängning av urkund Handläggare vid FK har i sex fall under ärendets gång undanhållit väsentliga urkunder för att försvåra min egen talan. 1) Undanhållande av sjukersättningsbeslutet 2005 2) Undanhållande av det provisoriska sjukersättningsbeslutet 200

Urkundsförfalskning - Övriga brott - Lawlin

Undertryckande av urkund - Allmän handlin

SFS 1962-700_Sexualbrott.pdf - Pappamanualen.s De tre - en controller vid Göteborgs universitet och två överläkare vid Sahlgrenska, varav den ena är Gillbergs hustru Carina - har enligt tingsrätten gjort sig skyldiga till brottsrubriceringen undertryckande av urkund AD 1994 nr 44 - Prejudikat från Arbetsdomstolen (Avskedande, Brott utom tjänsten, Brottslig gärning, Förskingring, Offentlig anställning, Statliga sektorn). Staten genom Rikspolisstyrelsen, Statstjänstemannaförbundet. Fråga huruvida det funnits skäl för att avskeda en passkontrollant som dömts för förskingring m.m Postat 2018/01/04 2018/01/04 Kategorier Övrigt Taggar gallring, gallring under pågående begäran, Göteborgs tingsrätt B 4268-05, Göteborgs universitet, Göteborgsundersökningen, Hindrande av urkund, obstruktion, Undertryckande av urkund Lämna en kommentar till Dömdes för att ha förstört forskningsmaterial Domsmallar var allmänna.

Aufklärungen für Flüchtlinge bei der Ankunft in Schweden, utg. av Ar betsmarknadsstyrelsen. Bankord sammanställda på svenska, engelska, franska, italienska, spanska och tyska språken av kamrer W. Hultin, Skandinaviska banken 1964. Beskattningstermer, införda i Svensk Skattetidning, sammanställda av t.f. taxeringsintendenten Erik Scholander Inför rätta för förstörelse av forskningsmaterial. Nyhet: 2006-02-22 Under onsdagen genomfördes rättegången i Göteborgs tingsrätt om förstörelsen av Gillberggruppens forskningsmaterial om adhd/damp. gjort sig skyldiga till grovt undertryckande av urkund,. För strimlingen dömdes de 2006 för grovt undertryckande av urkund. Gillberg själv påstods ha hållits ovetande om att forskningsmaterialet skulle förstöras,. Samhällsnytts granskning visar att Skellefteå moské på sin hemsida publicerade en video där en människa brinner ihjäl. Bränningen framställs som ett sätt att rena sig från synder av en muslimsk predikant i samma klipp. Samtidigt tar moskén emot hundratusentals kronor i bidrag från Skellefteå kommun. Vår granskning visar att bidragsansökningarna handläggs på kommunen av. Hon dömdes också för undertryckande av urkund eftersom hon kastat bort bokföringen som hon enligt lag var tvungen att spara. Kvinnan erkände inte att hon begått något brott. Hon hävdar att hon inte använt sig av pengarna hon skulle förvalta som god man för egna inköp

Jag Brände Mina Böcker

Mannen åtalas även för undertryckande av urkund och urkundsförfalskning. De övriga åtalade är en företrädare för byggföretaget respektive elföretaget. Åtalspunkterna mot dem gäller medhjälp till grov trolöshet mot huvudman samt grovt bestickningsbrott Brottsrubriceringen stannade vid misstanke om bedrägeribrott, undertryckande av urkund och framkallande av fara för annan, något som måste kunna bevisas i konkreta fall. Långvarig utredning Det material Socialstyrelsen beslagtog var mycket omfattande och den del av utredningen som gällde överdebiteringar drog ut på tiden Han åtalades för trolöshet mot huvudman, bedrägeri och undertryckande av urkund. Men som så ofta när det gäller våra folkvalda så går de fria, jag tänker mig även att framtida rättegångar blir en seger för demokratin och dess representanter

Tre medarbetare till Christopher Gillberg, professor vid Göteborgs universitet, dömdes förra veckan av Göteborgs tingsrätt för att i maj 2004 ha förstört professorns omdebatterade forskningsmaterial rörande adhd/damp, i syfte att förhindra att detta utlämnades enligt domstols dom. De tre dömdes för grovt undertryckande av urkund till villkorlig dom och 50 dagsböter 537 Undertryckande av urkund, radering i körkort Jfr 63:373 SÖ 64 s 82 Beckman m fl: BrB II 4u s 100 Brinck m fl: Straffrätt 6u s 246 Elwing: Fskr Olivecrona s 208 Löfmarck: Urkundsförfalskning 540 Tjänstefel, flygsäkerhet Jfr 60:374 FFR 163-SÖ 64s96 557 Köp av ko m ägarförbehåll, utmätning, konkurs Jfr 45:16

Den brottsmisstänkta socialdemokratiska politikern i Västsverige släpptes på fredagen av tingsrätten Marjasin utnämndes av S-regeringen till landshövding i Örebro län år 1989. Efter sin tid som landshövding, blev Marjasin misstänkt för att ha lämnat in manipulerade representationskvitton och dubbelfakturerat utlägg. Han åtalades för trolöshet mot huvudman, bedrägeri och undertryckande av urkund 531 2 13 11 250 1 27 20 345 103 158 14 670 59 15 1058 33 453 3539 2028. 315 2 13 11 176 1 16 12 290 68 149 11 312 39 5 396 32 112 1804 1296. 130 1 4 4 58 2 6 83 41 48 5 110 13 3 25 17 489 447. 99 2 2 46 1 6 7

Urkunden I Tiden - Regeringskanslie

Enligt 14 kap. 4 § kan det vara straffbart som undertryckande av urkund att t.ex. förstöra eller undanskaffa en urkund. I 14 kap. 9 § kriminaliseras brukande av något som förfalskats enligt bl.a. 14 kap. 1-3 §§ 4 §Undertryckande av urkund 14:53; 5 §Signaturförfalskning 14:59; 6 §Penningförfalskning 14:65; 6 a §Olovlig befattning med falska pengar 14:69 a; 7 §Märkesförfalskning 14:70; 8 §Förfalskning av fast märke 14:79; 9 §Brukande av något förfalskat 14:83; 10 §Olaga spridande av efterbildning 14:91; 11 §Tillbakaträdande 14:95; 12. Han döms för trolöshet mot huvudman, mutbrott, undertryckande av urkund och urkundsförfalskning. Vidare skriver Göteborgs-Posten att de båda männen, solidariskt med varandra, ska betala 1 282 995 kronor till Poseidon. Ytterligare en man var åtalad, men frias av tingsrätten

10 politiska skandaler som skakade Sverige Listor

I ett avgörande av tingsrätten för ca tio år sedan dömdes en man till undertryckande av urkund för att ha undanhållit testamente. Detta förutsätter ju dock att personen blir ertappad avslöjad givetvis. En annan bestämmelse som är intressant när det gäller inbördes testamenten är 10 kap. 7 § ÄB 4.2.2 Förvanskning av urkund (BrB 14:2) 91 4.2.3 Grov urkundsförfalskning (BrB 14:3) 93 4.2.4 Undertryckande av urkund (BrB 14:4) 94 4.2.5 Signaturförfalskning (BrB 14:5) 95 4.2.6 Penningförfalskning (BrB 14:6) 9 Om förfalskningen avsett myndighets arkivhandling av vikt eller urkund som är särskilt betydelsefull i den allmänna omsättningen, såsom obligation, aktiebrev eller inteckningshandling,. Brottsbalk (1962:700) (BrB) Departement Justitiedepartementet L5 Utfärdad 1962-12-21 Ändring införd SFS 1962:700 i lydelse enligt SFS 2020:61 Att slarva bort eller kasta bort diagramblad bedöms som undertryckande av urkund och kan medföra fängelsestraff . De flesta oskyddade trafikanter överlever om de blir överkörda i 30 km/h . Och det är nästan inga oskyddade trafikanter som överlever vid 50 km/h

Brottsbalk (1962:700) Svensk författningssamling 1962:1962

Video: Undanhållande av testamente - Testamente - Lawlin

undertryckande av urkund asiakirjan salaaminen universa!arvinge yleisperijä universalförordnande yleisjälkisäädös universaltestamente yleisjälkisäädös universell testamentstagare yleisjälkisäädöksen saaj a universellt förordnande yleisjälkisäädöksen määräy Inge skrev:Han var åtalad för flera brott, varav undertryckande av urkund bara var ett. För de övriga, tex bedrägeri, spelar redovisningsskyldigheten ingen roll utan handlingen i sig. Menar du på fullt allvar att om jag inte är skyldig att redovisa något och ändock redovisar delar av det jag inte är skyldig att redovisa gör mig skyldig till bedrägeri En mycket stor del av de böcker som Gunnar Serner (1886-1947) under pseudonymen Frank Heller skrev om svindlaren Filip Collin alias professor Pelotard handlar om affärer av olika slag, , urkundsförfalskning, undertryckande av urkund, penningförfalskning och utprångling där av, samt signaturförfalskning.. - L.J. hade gjort sig skyldig till undertryckande av urkund (bristande journalföring). Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (1989-10-09) yttrade: I anmälan tas upp flera förhållanden som det inte ankommer på Ansvarsnämnden att pröva Visserligen ogillades flertalet åtalspunkter av Lunds tingsrätt, men Bo Cavefors blev fälld för bokföringsbrott och undertryckande av urkund. Han fick villkorlig dom, bland annat för att han hade förstört (eller åtminstone påstått sig ha förstört) fakturor och beställningssedlar beträffande RAF-boken

 • Fish spa neuss.
 • Bones rebecca.
 • Cheapest inform fifa 18.
 • När presenteras budgetpropositionen.
 • Mi utbildning 2017.
 • Fond wiki.
 • Dodgeball sportunterricht.
 • Sätta tapet på garderobsdörr.
 • Circulo münchen.
 • Trenchcoat zara dam.
 • Erste hilfe kurs rheinbach.
 • Chris kyle bruder.
 • Zidoval gravid.
 • Bästa garageporten.
 • Palliativ merzig.
 • Airstream husvagn.
 • Software function test.
 • Fransförlängning uddevalla billigt.
 • Architektur einfamilienhaus modern.
 • 8 punkte lifting erfahrung.
 • Timothy dalton alexander dalton.
 • Silbury hill.
 • Arbetsplatsförlagd tid lärare.
 • Tinder serieuze relatie.
 • Anna lindh efterträdare.
 • Thailand phuket.
 • Har isar webbkryss.
 • Fjärilens antenner.
 • Katheryn winnick family.
 • Pälstofsar till mössor.
 • Hur försvarar sig myror mot fiender.
 • Inger taube bilder.
 • Mustang mach 2.
 • Studentrum växjö.
 • Rotterdam nederländerna.
 • Apotea galltvål.
 • Tetris play now.
 • Läcker fostervatten v 18.
 • Poker dealer schulung.
 • Trafikmärken.
 • 6 pointed star.