Home

Virkestorkning

Virkestorkning är en kostnadskrävande metod ur energisynpunkt, de senare årens nyare teknik kan spara energi. Tidigare torkades allt virke utomhus eller i stora luftiga hallar innan leverans till industri eller annan slutanvändare samt för export Genom Trätek kan den som vill veta mer om virkestorkning beställa t.ex skriften Torkat virke - hur man ställer rätt krav av Björn Esping (nr 9811077). Länken hittar du här: Trätek. Via Träteks sidor hittar du även en mängd andra skrifter om virkestorkning. Se även: Hemslöjdskonsulentern Tabell 1. Målfuktkvot.. En del virkesstycken deformeras under torkningen. Det beror på att virke krymper olika mycket i olika riktningar. Detta kan motverkas på olika sätt, till exempel genom torkning vid högre temperatur än normalt och under mekanisk press av torkpaketet samt spänningsutjämning i den efterföljande konditioneringen Viljan att öka användandet av trä är den yttersta anledningen till Valutecs existens. I snart 100 år har vi kombinerat skandinavisk kompetens inom virkestorkning med insikter i kundernas utmaningar. Allt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, både vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem

Virkestork - Wikipedi

 1. Virkestorkning enligt relaxmetoden är både effektiv och energisnål. Enligt Logosols kunder rör det sig om cirka 500 kilowattimmar per torkad kubikmeter virke. - Det är en kostnadsnivå som kan accepteras för den småskalige träförädlaren som bara torkar det virke som verkligen behöver torkas, till exempel golvträ eller slöjdvirke, säger Bengt-Olov Byström
 2. Grundkurs i virkestorkning. Valutecs grundkurs i virkestorkning riktar sig till blivande torkoperatörer, truckförare och andra som är intresserade av att lära sig mer om virkestorkning. Förkunskaper: Inga Kursen ges två gånger per år vid Skellefteå Stadshotell Pris: 7 000k
 3. Erik Björkman har arbetat med virkestorkning sedan 1970-talet. Alltid med en tanke om att det borde vara möjligt att få bättre koll på hur mycket fukt som finns kvar i virket. Under åren har han därför testat flera olika metoder, men utan att lyckas helt
 4. Virkestorkning är den mest energikrävande processen inom träbearbetning. Med hjälp av automatisering och digitalisering - där maskininlärning och principer från AI utgör viktiga delar - kommer forskare vid Luleå tekniska universitet att ta fram nya metoder som förbättrar energi- och resurseffektiviteten i processen
 5. Vill du veta mer om småskalig virkestorkning kan du beställa häftet Virkestorkning från www.infoskog.se . Artikeln publicerades torsdag den 26 april 2007 - - - Kommenterarer till artikeln. Birgitta Jönsson skrev 2009-02-05 09:05:59: Vi har en nyfälld gran, över 120 år, vill.
 6. Virkestorkning. Torkning av furu och gran. Målgrupp Kursen vänder sig till personal som ska arbeta som torkskötare eller av annan anledning vill öka sina kunskaper inom torkning. Kurslängd 3 dagar Genomförs kursen internt på ett företag kan kurslängden anpassas. Kursens innehåll. Branschorientering

fläkthastighet vid virkestorkning II Slutrapport Dennis Johansson Fredrik Persson Linus Hägg SP Trä Peter Hedberg Sp Mätteknik - 1 - Sammanfattning Två fullskaliga torkförsök med sänkt fläkthastighet har genomförts. Den första var en repetition av. I mer än 35 år har INCOMAC tillverkat system för virkestorkning samt byggt om befintliga torkar av olika fabrikat. INCOMAC:s torkkammare och styrsystem är så utformade att kundens olika behov av att torka uppnås med hög kvalité och kapacitet till lågt pris. INCOMAC:s världsomfattande succé kännetecknas av Torkprocessen inom industriell virkestorkning ska bli mer självreglerande. Det är målet med ett nytt samarbete initierat av Luleå Tekniska Universitet (LTU) och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Logosol har produkter för småskalig träförädling. Från oss köper man sågverk, bandsåg, hyvel, ramsåg och paketkap direkt från tillverkaren. Vi finns i Härnösand, men arbetar i hela världen. Vi har säljbolag i Tyskland, USA och Norge samt representanter i ett femtiotal länder

Torkning av virke SkogsSverig

Här finns fakta om trä som material och den trämekaniska industrin: länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin plus information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickare De är försedda med högklassiga fläktar och rostfria värmeelement för att klara den besvärliga miljö som uppstår vid virkestorkning och för att få en så lång livslängd som möjligt. Alla apparaterna är försedda med specialkabel och annan teknisk utrustning anpassad till temperaturer upp till 90 grader

Torkkammare inkl

Detta är vetenskapen bakom vår innovation inom virkestorkning . Alent dynamic metoden. En patenterad metod för energieffektiv och kvalitetsförbättrande virkestorkning Virkestorkning Grundkurs. Kursen vänder sig till personal som behöver grundläggande kunskaper i virkestorkning. Det kan vara blivande torkskötare, jourpersonal eller truckförare med torken som arbetsområde. Kursdeltagarna ges även möjlighet att få praktisk genomgång av torkens styrning och arbetssätt Virkestorkning - kammartorkar, kanaltorkar, virkeshantering, styrsystem, virkestorkar, virkestorkning - företag, adresser, telefonnummer Denna höst har det hänt mycket inom området industriell virkestorkning på SP, tillsammans med partners. En ny tork-doktor har tillkommit, industriella torkförsök tillsammans med Alent Drying och Valutec, och två tillfällen av grundkursen har genomförts

Torkning - TräGuide

Efter virkestorkning lämnar virket såg-verken i emballage av plast som täcker hela paketet. Plastemballager är mycket ömtåliga och minsta skada kan få fukt att tränga in och stimulera tillväxt av mögel och blånad. Torkat virke som lagras i magasin eller ute på brädgården, bör under alla Felaktig hantering som leder till at 6 Trä & vatten I nyavverkat timmer finns det ofta lika mycket vatten som torrt trä. För att virket skall gå att använda måste stora delar av detta vatten först tas bort

Spara energi vid virkestorkning! Akrons premiumfläkt AEC-AER är optimerad för energisnål drift. Fläktens chassi och patenterade fläkthjul är utvecklade specifikt för att minimera förlustkällor. AEC-motorn är utvecklad tillsammans med VEM GmbH och uppfyller samtliga krav man kan ställa på energisparmotorer för virkestorkning. Läs me Trä- och virkestorkning är en av de mest energiintensiva och kvalitetskritiska processerna för träindustrin. Denna kurs ska ge en djupare förstålse av processen för att möjliggöra en utvecklad helhetssyn där energi- och kvalitetsaspekterna tillgodoses Simple searc Vi erbjuder support, utbildning och service för varje aspekt av virkestorkning. Alent Dynamic utbildningsprogram är vägen till kunskapen som sparar energi och ger högre kvalitet på virket Airwatergreen får nu 1,58 miljoner kronor från Energimyndigheten för att anpassa tekniken till virkestorkning och verifiera dessa tester i full skala i en kommersiell kammartork

Valutec - Världens ledande leverantör av virkestorka

Ämnesord Virkestorkning (sao) Indexterm och SAB-rubrik Phc Virke Lagring Phd Träbearbetning Klassifikation 630*847 (UDK) 674.32 (DDC) 674 (DDC) Phc (kssb/5 Virkestorkning. Det har stor betydelse för formstabiliteten hur en bräda är sågad. Trä krymper ungefär dubbelt så mycket i tangentiell riktning som i radiell. Det innebär att en planka formförändras på olika sätt när den torkar beroende på ur vilken del av stocken den är sågad Brädgårdstorkning eller Lufttorkning är en metod att torka virka på en brädgård.Stock som sågas till virke vid ett sågverk torkas i virkesstaplar där varje lager brädor, plank, eller läkt är lagt med strö mellan. Strö är en läkt av minimum 25 mm tjocklek, för att få en bra luftcirkulation i virkesstapeln. Viktigt är att läkten placeras lodrätt under varandra för att inte. ProcessIT kommer att samarbeta med Alent Drying och utvärdera möjligheterna att införa modellbaserad reglering av virkestorkning. Studien bygger vidare på en ny patenterad metod för virkestorkning och inledande försök visar att det är möjligt att reducera både torktid och energiförbrukning med mer än 20 procent jämfört med konventionella metoder Miniräknare - Runt virke - Vattenmängd per m³ - Fuktighet - Träfuktighet - Träfuktighet - Virkestorkning

Svensk Sågverksteknik AB är ett företag specialiserat på virkestorkning och virkestorkar. Vår erfarenhet av torkar sträcker sig tillbaka till början av 1970-talet. Tack vare vår egen verkstad och låga overheadkostnader kan vi vara riktigt konkurrenskraftiga på reservdelar och ombyggnader på dina torkar. Men inte bara där Horisontella element. Den modell som Jarle Mosshäll och hans norska mågar tagit fram är uppbyggd på horisontella element, eller byggklossar, som ersätter stående reglar och på byggplatsen enkelt monteras ihop till färdiga väggar som fylls med isolering Tillbehör till Multifräs MF30. Logosol MF30 är snickeriets universalmaskin. Den hjälper dig med allt från att preparera virke på längden och tvären för fingerskarvning till att fräsa fram kompletta fönster och avancerade möbelkomponenter

Billig motor blir ofta dyr. Inköpspriset står ofta för ca 5 % av en motors livscykelkostnad, medan ca 90 % är elkostnader. Eftersom en motor ofta är i drift i flera decennier och det är troligt att elpriset långsiktigt är stigande, riskerar energikostnaderna att öka ytterligare med tiden Sauno virkestork - energisnål torkning för dig som kräver perfekt resultat . Med Sauno virkestork torkar du fura till hyveltorrt på en vecka •A 150VTI är en avfuktare för industriavfuktning, exempelvis virkestorkning eller andra industriella torkprocesser •Kan även användas till att hålla lagerlokaler torra •Dimensionerat för att effektivt torka ca 2,5-3 m3 färskt virke (mjuka träslag)ned till skeppningstorrt (18% Jag utför legosågning med min såg som kan såga upp till 8 meters långa stockar med en diameter på 70 cm. Torkar även virke för kunders räkning Sågverk Fakta om branschen och dess miljöpåverkan branschfakta utgåva 1 • april 2010 Bild: d erom

Småskalig trätorkning - Nysåga

Taggar: virkestorkning | Visa mer information eller kommentera detta patent → arkivet. februari 2015; januari 2015; december 2014; november 2014; oktober 2014; september 201 Högre kurser i virkestorkning Våra högre kurser i virkestorkning strävar till att ge torkskötare och torkansvariga en fördjupad kunskap om industriell torkning. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper, t ex genomgått grundkursen i virkestorkning och praktiska erfarenheter. Målet ä Trä är ett levande material. Det kommer att vara en viktig resurs i framtiden när vi ser till hållbarhet och ekologiska skäl. Du som går utbildningen inom träteknik får stora möjligheter till ett jobb inom träindustrin. Till exempel kan du jobba som maskinoperatör, snickare eller operatör Energieffektiv virkestorkning. Ett välbalanserat ventilationssystem är A och O. Cirkulationsluften bär fukt i form av vattenånga. Ju varmare luften är desto mer fukt kan den bära. Ju mer fukt den bär desto mindre blir ventilationsbehovet. Många torkar går idag vid väsentligt högre temperaturer än de byggdes för från början Företaget DRYWOODMESH, är ett Tillverkare/ Producent, som är verksamt inom sektorn för Torkning av trä

5 gula träffar på Virkestorkning - Sverige med telefonnummer, adress och karta. Uppdaterad information för Virkestorkning registrerad 30-9-2020. Du kan få din sökning på Virkestorkning gratis via SMS Trä- och virkestorkning är en av de mest energiintensiva och kvalitetskritiska processerna för träindustrin. Denna kurs ska ge en djupare förstålse av processen för att möjliggöra en utvecklad helhetssyn där energi- och kvalitetsaspekterna tillgodoses. Kursen riktar sig till studenter och yrkesv.. Hej. Jag jobbar med virkestorkning, trä och fukt samt en del mätuppdrag kopplade främst till temperatur, läge och kraft. Jag distribuerar även Torksim, Torksim LC och Torksim Global och håller en del grundkurser i virkestorkning tillsammans med kollegor

Grundkurs i virkestorkning - Valutec - Världens ledande

Alent-Cleantech virkestorkning

Så blev trätorkningen effektiv - Ny Tekni

NYHET!. Kunskap för småföretag inom skog- och träbranschen. 12 st häften med nyttig kunskap om skogsbruk och träförädling. Dels behandlas hela produktionskedjan, från planta till ytbehandling av träprodukter (häfte 1-9), och dels behandlas marknad och försäljning, samverkan, nätverk och partnerskap (häfte 11-12) WDE = Virkestorkning Engineering Letar du efter allmän definition av WDE? WDE betyder Virkestorkning Engineering. Vi är stolta över att lista förkortningen av WDE i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för WDE på engelska: Virkestorkning Engineering AIA levererar sedan lång tid tillbaka produkter över hela världen för industriella processer inom t ex kraftverksindustrin, cellulosa- och virkestorkning. Tillsammans med våra kunder optimerar vi anläggningen med tanke på investeringskostnad, kapacitet, ljud och energiförbrukning Sollerö Virkestorkning HB öppettider Tyvärr har vi inte fått in några Sollerö Virkestorkning HB Sollerön öppettider här ännu, hjälp oss gärna genom att skriva dom i kommentarerna nedan! Avvikande öppettider för Sollerö Virkestorkning HB kan förekomma under t ex jul, nyår, midsommar, valborg, pingst, påsk etc. Kontakta Sollerö Virkestorkning HB för mer information Industiavfuktning innebär ofta ett aggresivt klimat. A 700VTI har hög kapacitet, snabb att installera och är tålig mot aggresiva klimat A 700VTI är en avfuktare för större industriavfuktning, exempelvis virkestorkning eller andra industriella torkprocesser

Pricksäker och effektiv virkestorkning med AI - Luleå

Under 2006 togs en helt ny såglinje i bruk vid Åkers Sågverk och kapaciteten för virkestorkning utökades. 2008. I samband med byggnationen av den nya såglinjen byggdes en ny panncentral som stod klar 2008. Idag förser den Strängnäs kommun med fjärrvärme. 2012 Vad betyder EDG? EDG står för Europeiska gruppen för virkestorkning. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Europeiska gruppen för virkestorkning, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Europeiska gruppen för virkestorkning på engelska språket

Till tomograferna kan klimatkammare anslutas så att processer som virkestorkning, värmebehandling och fruset virke kan studeras i realtid under processernas gång. Ett nära samarbete mellan universitet och industri gör att laboratoriets utrustning kommer att både komplettera och kompletteras av de industriella tomograferna vid Norra Skogsägarnas såg i Sävar och Fiskarhedens såg VIRKESTORKNING. Rekordaffär för Valutec. Åtta torkar till sågverk i Ryssland. Sågverksfolk sprang i Valutec:s färger. Tioårsjubileum för spänstigt seminarium. Italiensk partner ger order till Alent. Tjänster. Nyhetsbrev Bli medlem. Norra Timber har haft en långsiktig och god produktivitetsutveckling vilket lett till ett behov av ökad torkkapacitet. Därför väljer man nu att investera i tre kammartorkar vardera till sågverken i Kåge och Sävar. Totalt rör det sig om en kapacitetsökning på cirka 85 000 kubikmeter

Torka trä - så undviker du fällorna - Skogsaktuell

Denna rapport skrivs dels i syfte av att ge en processbeskrivning av tillverkningen av en sekretär, där de flesta momenten finns dokumenterade med bilder och beskrivande text. Ett annat syfte med r. Hitta information om Alent Dynamic AB. Adress: Datavägen 14, Postnummer: 977 54. Telefon: 0920-100 . I snart 100 år har vi kombinerat nordisk kompetens inom virkestorkning med insikter i kundernas utmaningar. Allt för att tänja på gränserna för vad som är möjligt, både vad gäller värdeskapande virkestorkar och intelligenta styrsystem

Virkestorkning Eriksson Kvalitet & Ledarskap A

 1. System för virkestorkning Incomac A
 2. Effektivare torkning av virke med nytt samarbete
 3. Elsåg Sågaggregat Kedjesågverk Sågverk LOGOSO
 4. Trä och träindustrin SkogsSverig
MF30 vertikalfräs | Snickeri | LOGOSOLBalkhållare (par) | LOGOSOLPeter Lerman | lnuSliiva, sten, 150 x 16 x 4,0 mm, för automatiskArtklartValutec - Världens ledande leverantör av virkestorkar - SiljanValutec - Världens ledande leverantör av virkestorkarKina Anpassad Mikrovågsugn Sojabönor Torkmaskin
 • Pjöngjang hotel yanggakdo.
 • William tell overture finale rossini and can can offenbach.
 • Oldschool runescape barbarian fishing.
 • Vad är four loko.
 • Stickkontakt termostat.
 • Tips sm svenskaspel.
 • Fortnite download android apk.
 • Uno byta hand kort.
 • Klarvattensjöar i sverige.
 • Eragon ljudbok gratis.
 • Subaru xv 2017 test.
 • Best country artists.
 • Vad är mirepoix.
 • Hop on hop off london bus.
 • Tech event stockholm 2017.
 • Neuroleptika medicin.
 • Vill mer än gärna synonym.
 • Arrivals lax.
 • Hiramekarei naruto.
 • Bvd3 mall.
 • Denver taq 70302.
 • Tennisprofi spät angefangen.
 • Febertermometer ica.
 • Tentaresultat su.
 • Död tand kostar.
 • Brendon urie grace urie.
 • Appelqvist på spåret.
 • Överprövning polisen.
 • Jobb i torrevieja 2017.
 • Stream bachelor us.
 • Enäggstvillingar homosexualitet.
 • Charlotte kalla.
 • Vandringssägen exempel.
 • Tellus restaurang.
 • Henrik von eckermanns föräldrar.
 • Kim basinger filmer.
 • Bmw connecteddrive spotify android.
 • Osrs lynx titan highscores.
 • Väder glasgow.
 • Vandrarhem sundbyberg.
 • Skruvavstånd plywood.