Home

Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården i övergången från botande till lindrande/stödjande vård, till att patienten bedöms vara döende samt omhändertagande efter dödsfallet Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning

PPT - Symtomlindring för patienter i palliativ vård

Nationellt vårdprogram palliativ vård 1 Sammanfattning; 2 Inledning; 3 Mål med vårdprogrammet; 4 Den palliativa vårdens värdegrund; 5 Döendet och döden; 6 Begrepp och termer i palliativ vård; Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 . 2 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 ISBN: 978-91-85947-34-8 Stockholm, april 2012 . Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 3 Del 2. Vårdkvalitet 8. Behovet av palliativ vård - epidemiologi 38 8.1 Behovsberäkning 38 8.2 Befolkningen 39 8.3 Dödlighet 40 8.4 Sjukdomsförekomst - incidens och prevalens 41 8.5 Referenser 41 9. Den palliativa vårdens organisation 42 9.1 Multidisciplinära team inom palliativ vård 43 9.2 Handledning 4 Nationellt vårdprogram för palliativ vård, utarbetat inom ramen för regionala cancercentrum i samverkan (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2012). Vårdprogrammet syftar till att vara ett stöd i vården för all personal som möter människor med behov av palliativ vård oberoende av vårdform

palliativa vården, underlätta uppföljning och kvalitetssäkring samt till-godose en likvärdig vård för patienterna. Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, som tagits fram av professionen själv, kompletterar varandra och kan tillsammans utgöra e Nationellt vårdprogram palliativ vård Vårdprogrammet fastställdes av RCC i samverkan 2016-12-14. Läs Kunskapsbank för cancervården. I kunskapsbanken finns alla nationella vårdprogram, vägledningar och standardiserade vårdförlopp från Regionala cancercentrum (RCC) Nationella rådet för palliativ vård - NRPV - är en ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt alla sätt trots sjukdomen Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE Ett nationellt vårdprogram för palliativ vård finns publicerat av Regionalt cancercentrum. Arbete i team med olika yrkesgrupper är utmärkande för palliativ vård

NVP - Nationell Vårdplan för Palliativ vård Palliativt

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets

 1. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede - Socialstyrelsen Nationellt vårdprogram för palliativ vård (cancercentrum.se) Palliativt Utvecklingscentru
 2. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede: vägledning, rekommendationer och indikatorer: stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2013. Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014. Stockholm: Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV); 2012
 3. Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2016 . Läkemedelsboken 2014 Symtomlindrande vård (palliation) vid svår kronisk hjärtsvikt. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, Socialstyrelsen 2013. Palliativa registret, Kunskapsstö

skapsstöd för god palliativ vård. Bakgrunden till detta är att tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. I uppdraget ingår att ta fram och uppdatera nationella riktlinjer och annan vägledning för den palliativa vården, i syfte att ge stöd för regionala och lokala vårdprogram Projektets övergripande syfte är att identifiera faktorer och processer som främjar och/eller motverkar implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård samt att utveckla, pilottesta och utvärdera en modell för hur kunskapsstödet och vårdprogrammet kan implementeras inom akutsjukvård Palliativ vård omfattar även sådana undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå och ta hand om plågsamma symtom och komplikationer. Nationellt vårdprogram för palliativ vård I:anationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige Vårdbehov under senare delen av sjukdomsfase Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede 2017-11-28 Helena Adlitzer | PKC-dage 2012 (Swedish) In: Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, ISSN 0800-7489, no 2, p. 67-70 Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published Abstract [sv] I En nationell cancerstrategi (1) beskrivs utarbetandet av ett nationellt vårdprogram för palliativ vård som särskilt angeläget

Vid vården av patienter i palliativ vård ska Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2016 - 2018 samt Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård följas. Vårdprogrammet och kunskapsstödet ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården Palliativ vård > Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2008-2014; Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2008-2014 Filnamn: D_Palliativ_webbversion.pdf Filstorlek: 2.91 MB: Träffar: 1654 Träffar: Ladda ner Visa fil Navigation. Bakgrund och historia; Deltagande centra.

Nationellt vårdprogram palliativ vård - RCC Kunskapsbanke

 1. Palliativ vård - RCC Kunskapsbanke
 2. Nationella Rådet för Palliativ Vård - för en samordnad
 3. Palliativ vård - att förlänga livet eller lindra symtom
 4. Kunskapsstöd Svenska palliativregistre
 5. Startsida - Svensk Förening för Palliativ Medici
 6. MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutsked

Palliativ vård - allmänt - Internetmedici

 1. Palliativ vård - Region Skåne - skane
 2. Referenser och regelverk - Vårdhandboke
 3. Palliativ vård - RiksSvikt - Uppsala Universit
 4. Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram
 5. Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-201
 6. Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2008-201
 7. NVP – Nationell Vårdplan för Palliativ vård

Smärta – Omvårdnadsåtgärder i palliativ vård

Teamarbete – en palliativ hörnsten

PPT - Etiska aspekter på palliativ vård vid hjärtsviktPKC-dagen 2017

Vård i livets slut

 1. Palliationspodden (avsnitt 2) Palliativ vård vid ALS
 2. Samtal med döende personer – Peters 4 frågor
 3. Oro och ångest i palliativ vård
 4. Förvirring i palliativ vård
 5. Palliationspodden Avsnitt 3 - Brytpunktsamtal
Kunskapsstöd | Svenska palliativregistret
 • Dragkamp förkortning.
 • Mrs på engelska.
 • Thom yum buffe.
 • Baby sinclair.
 • Tjeckien invånare 2017.
 • Atp world tour wimbledon.
 • Svullen mage gravid vecka 2.
 • Skapande skola pengar.
 • Natriumhydroxid farlig beståndsdel.
 • Inledning uppsats.
 • Begagnade fälgar göteborg.
 • Ur qr koder.
 • Månkalender 2017 juli.
 • Allergi.
 • Väder vancouver island.
 • Lycra tyg.
 • Alison sweeney murder, she baked: just desserts.
 • Malta national aquarium.
 • Accenture lönemodell.
 • Vad är optiska fibrer.
 • Mästarnas mästare 2018 deltagare.
 • Postermall powerpoint.
 • Filippa k stores germany.
 • American expressions slang.
 • 10 bästa filmerna.
 • Quizduell antworten macht und geld.
 • Sand aus usa mitnehmen.
 • Ändra hemland google play.
 • Det gömda rummet bok.
 • Pepparkaksdräkt vuxen.
 • Stolliftar i sverige.
 • Ms diagnos utan plack.
 • Mataffär malmö city.
 • Röd snapper pris.
 • Kärcher k4 full control test.
 • Deutsche influencer liste.
 • Focka.
 • Vm låt 2018.
 • Linnegatan göteborg butiker.
 • Import stencil visio.
 • Amerikansk magiker.